Du skal logge ind for at skrive en note

Ser vi nærmere på de intervaller, der kan laves på stamtonerne, viser det sig, at nogle af intervallerne forekommer i forskellige størrelser. Sekunder, tertser, sekster og septimer kan være enten store eller små. Primer og oktaver er altid rene. Kvarter og kvinter er også altid rene - med en enkelt meget vigtig undtagelse. For at undersøge intervallerne nærmere kan vi se på, hvordan de ligger på klaveret og undersøge, hvor mange hel- og halvtonetrin de indeholder.

Herunder ses de syv forskellige sekunder, der kan laves på stamtonerne:

Du skal logge ind for at skrive en note

Klik på noderne og lyt

sekunder_22 1. Sekund 2. Sekund 3. Sekund 4. Sekund 5. Sekund 6. Sekund 7. Sekund
Du skal logge ind for at skrive en note

Ved at iagttage tangenterne på klaveret kan vi se, at ikke alle sekunder er lige store. De fleste indeholder et heltonetrin (idet der er en sort tangent imellem de to toner i interval-let). Disse kalder vi store sekunder. To sekunder - nemlig e\f og h\c - indeholder kun et halvtonetrin, og disse kaldes små sekunder.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Herunder ses de syv forskellige tertser, der kan laves på stamtonerne:

Klik på noderne og lyt

tertser_24 1. terts 2. terts 3. terts 4. terts 5. terts 6. terts 7. terts
Du skal logge ind for at skrive en note

Ser vi på, hvordan de forskellige tertser ligger på klaveret, kan vi konstatere, at nogle tertser indeholder to heltonetrin - nemlig dem, der har c, f og g som deres nederste tone. Disse tre kalder vi store tertser. De øvrige tertser indeholder ét heltonetrin og ét halvtonetrin. Disse vil vi kalde små tertser.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Herunder ses de syv forskellige kvarter, der kan laves på stamtonerne:

Klik på noderne og lyt

kvarter_26 1. kvart 2. kvart 3. kvart 4. kvart 5. kvart 6. kvart 7. kvart
Du skal logge ind for at skrive en note

De fleste kvarter indeholder to heltonetrin og ét halvtonetrin. Disse kalder vi rene kvarter. Kun en enkelt kvart skiller sig ud ved at indeholde tre heltonetrin. Det er kvarten f\h. Den vil vi kalde en forstørret kvart.

Du skal logge ind for at skrive en note
  • Der er to små sekunder: e\f og h\c - resten er store.
  • Der er tre store tertser: på c, f og g - resten er små.
  • Der er én forstørret kvart: f\h - resten er rene.
Du skal logge ind for at skrive en note

På samme måde kunne vi undersøge kvinter, sekster og septimer. Men vi kan også udnytte vores viden om omvendingsintervaller.

Vi ved, at omvendingsintervaller tilsammen giver en oktav. En sekunds omvendingsin­terval er en septim, uanset om den er stor eller lille. Hvis sekunden er stor, er der så at sige ikke så meget plads tilbage til septimen, og denne må derfor være lille. Er sekunden derimod lille, er der god plads til septimen, og den vil derfor være stor. Når man skal bestemme størrelsen af en septim, kan man da blot tænke på omvendingsintervallet - som jo er nabo-sekunden til den ene af intervallets toner - og så huske, at omvendinger­ne har omvendt størrelse.

Du skal logge ind for at skrive en note

Klik på noderne og lyt

Nabosekund_s_17 Lille septim 1 Lille septim 2 Stor septim 1 Stor septim 2
Du skal logge ind for at skrive en note

Da der er to små sekunder, må der altså være to store septimer - nemlig f\e og c\h.

På samme måde kan vi ræsonnere omkring tertser og sekster og konkludere, at der er tre små sekster - nemlig dem med c, f og g som øverste tone. Resten er store.

Kvinten er kvartens omvendingsinterval, og alle kvinter er ligesom kvarterne rene med en enkelt undtagelse, nemlig intervallet h\f, som kaldes en formindsket kvint. Bemærk, at denne netop er omvendingsintervallet til den forstørrede kvart. På klaveret ses, at den formindskede kvint indeholder to heltonetrin og to halvtonetrin - altså i alt tre helto­netrin. Den formindskede kvint og den forstørrede kvart er altså lige store på klaveret. De har da også en fællesbetegnelse, nemlig tritonus (= tre-toner) - eller Djævelens interval. Pas på dette interval - det besidder stærke kræfter!

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note
  • Der er to store septimer: f\e og c\h - resten er små.
  • Der er tre små sekster: med c, f og g øverst - resten er store.
  • Der er én formindsket kvint: h\f - resten er rene.
Du skal logge ind for at skrive en note

Øvelse 9: Intervallernes størrelse

Bestem størrelsen af intervallerne i øvelse 7 og øvelse 8.

Derefter kan du prøve det interaktivt herunder.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761617057. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018