Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Når man skal sætte akkorder til en melodi, kan der sagtens være flere forskellige løsninger, som lyder godt. Men den måde, hvorpå akkorderne sættes sammen, er meget afgørende for den musikalske virkning. Der er f.eks. nogle akkordsammensætninger, som skiftevis skaber spænding og afspænding og derved giver en stærk musikalsk fremdrift, mens andre virker mere statiske og hvilende.

Du skal logge ind for at skrive en note

Øvelse 39: Funktionsharmonik og modalharmonik

Denne lille øvelse kan vise, hvordan to helt simple akkordforbindelser giver to væsensforskellige musikalske oplevelser.

Spil - f.eks. på et klaver - de to akkorder G7 og C skiftevis den ene og den anden i et roligt tempo. De to akkorder har en stærk affinitet - de hænger på en måde sammen. Men de er på ingen måde ligeværdige. De opleves vidt forskellige. Den ene opleves som "ude", den anden som "hjemme" - eller som spænding og afspænding. Det er ikke ligegyldigt, hvor man vælger at slutte. Man kan med rimelig tilpashed kun slutte på C-akkorden. De to akkorder har på en måde en retning. Man kan sige, at G7-akkorden peger på C-akkorden. Denne form for harmonik, hvor akkorder har en klar rangorden, kaldes funktionsharmonik.

Spil så de to akkorder C og Dm skiftevis den ene og den anden i et roligt tempo. De to akkorder passer også fint sammen, men der er ikke den spænding imellem dem, som der er mellem de to forrige. De er i langt højere grad ligeværdige. Man kan ikke bestemme, hvilken der er "ude", og hvilken der er "hjemme", og man kan med lige stor tilfredshed slutte på den ene som på den anden. Disse to akkorder har ingen retning. De klæder hinanden godt, men der er ingen rangorden mellem dem. Denne form for harmonik, hvor akkorderne er ligeværdige, kaldes modalharmonik.

Du skal logge ind for at skrive en note

Eks. 1: "Joshua fit the battle ob Jerico"

Sangen "Joshua fit the battle ob Jerico" (WH I s. 343) er i de fleste sangbøger harmoni­seret funktionsharmonisk på følgende måde:

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Joshua 1

Man kan sagtens synge og spille sangen med følgende modale harmonisering:

Du skal logge ind for at skrive en note

Overvej virkningen af de to forskellige harmoniseringer.

Joshua fit the battle ob Jerico

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761617057. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018