Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Okker gokker gummi-klokker, erle perle pif paf puf ... Okker gokker

Abel spendabel hva' koster din sabel ... Abel spendabel

Disse børneremser kender de fleste. Vi siger dem altid på en ganske bestemt måde: Nogle bestemte stavelser betones frem for andre, og nogle får mere tid end andre. Dette er, hvad rytmik handler om: Betoning og tidsmæssig placering og varighed.

Du skal logge ind for at skrive en note

Øvelse 59

Prøv at sige de to remser. Formodentlig vil du opleve, at den rytmiske fornemmelse i de to remser er vidt forskellig. Hvilke stavelser betones? Hvor mange ubetonede stavelser er der mellem to betonede?

Du skal logge ind for at skrive en note

Når vi skal forstå et rytmisk forløb, er det nødvendigt at kunne opfatte betoninger og at kunne fastlægge de musikalske hændelser i forhold til en tidsramme. Naturligvis kan man måle tiden i sekunder, minutter osv. og så fastlægge de musikalske hændelser nøjagtigt i forhold til et tidsskema. Men i praksis - hvad enten det gælder sammenspil eller lytning - er det ikke et stopur, vi har brug for, men en fælles "fornemmelse" af tiden. Og selvom vi også skal bruge hjernen til dette, er det i høj grad kroppen, der huser rytmesansen. Vil man være god til at opfatte og opleve rytmik, er det en god idé at styrke sin rytmesans f.eks. gennem dans.

Du skal logge ind for at skrive en note

Øvelse 60

Find noget musik med en tydelig puls og ikke for hurtigt tempo. Start med at marchere i rundkreds, indtil alle kan gå i takt til musikken. Prøv også at gå i halvt tempo og i dobbelt tempo og at blive god til at skifte mellem forskellige tempi på et givet signal. Øvelsen kan varieres på mange måder; f.eks. ved at lave klap på 1- og 3-slaget eller på 2- og 4- slaget eller ved at lave små koreografiske bevægelser.

Du skal logge ind for at skrive en note

Øvelse 61

Når man skal arbejde med rytmer, er det godt at have pulsen et sted i kroppen f.eks i fødderne. Indstudér derfor følgende to periodetrin, som vi vil benytte og henvise til i rytmeøvelserne i denne iBog:

Du skal logge ind for at skrive en note

Periodetrin A

Gå et lille skridt frem med højre fod, venstre fod løftes lidt:Sæt venstre fod i gulvet, højre fod løftes:Gå et lille skridt tilbage med højre fod, venstre fod løftes:Sæt venstre fod i gulvet igen, højre fod løftes. Start forfra:
Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Fødderne går her på pulsen med skiftevis højre og venstre fod. Kroppens vægt forskydes fremad på 1 og tilbage på 3. Venstre fod bliver på nogenlunde samme position hele tiden. Gå lidt ned i knæ og sørg for at have et lavt tyngdepunkt og en god jordforbindelse.

Du skal logge ind for at skrive en note
Gå et lille skridt til højre med højre fod:Flyt venstre fod over til højre fod:Gå et lille skridt til venstre med venstre fod:Flyt højre fod over til venstre fod:
Du skal logge ind for at skrive en note

Kroppens vægt flyttes til højre på 1 og til venstre på 3, og alle pulsslag bliver markeret i fødderne. Tilstræb efterhånden, at bevægelserne bliver danseagtige og ikke mekaniske stive bevægelser.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

Øvelse 62

Holdet deles i to, og den ene halvdel laver periodetrin A og klapper på 1-slaget, mens den anden halvdel laver periodetrin B og klapper på 2- og 4-slaget. På et givet tegn bytter de to hold roller.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761617057. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018