Nøgle til musikken er udarbejdet til ungdomsuddannelser, hvor musik indgår i undervisningen, men kan anvendes af enhver, der ønsker et solidt musikteoretisk fundament.

Det får du med iBogen

  • 330 lydafspilninger
  • 35 videoer
  • 120 opgaver og øvelser
  • 25 opgaveskabeloner til download
  • 30 eksempler
  • 260 illustrationer
  • 100 sider

Forfatter

  • Johannes Grønager

Redaktion

  • Bjarne Mørup

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: Ann Miriam Olsen

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-1705-7

© 2012 Forfatteren og Systime A/S

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761617057. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018